Uw mening telt

Al vier jaar inspireert Groen Keerbergen vanuit de oppositie het bestuur van onze gemeente. Maar ons werk is niet af. Daarom polsen wij naar uw mening over 9 uitspraken van dorpsgenoten. Onze bevraging invullen kost u maar enkele minuten tijd. Alvast bedankt voor uw inspiratie!

Link naar de enquete hier.GROEN KEERBERGEN wil het groene alternatief zijn … 

Groen Keerbergen wil een positief en concreet groen alternatief bieden voor Keerbergen. Keerbergen moet veiliger, groener, socialer, transparanter én gezelliger worden.

Daarvoor blijven we vanop de oppositiebanken aandringen op slimme investeringen met aandacht voor

01.

veilig verkeer met ruime voet- en fietspaden, snelheidsbeperking in de woonwijken, trage wegen, eenrichtingsstraten, meer en comfortabeler openbaar vervoer, deelauto’s, de belangrijke rol van de wijkagent

02.

vergroening met groene daken en gevels, groene parkjes en wilde partijen in onze tuinen, aanplanting van bomen en hagen, promotie van natuurlijke bloemenweiden en insectenhotels,

03.

sociale projecten voor minder mobiele, minder gezonde inwoners en voor gezinnen met een kleine beurs en voor cultuur- en sportevenementen (betaalbaar) voor iedereen

Onze Mandatarissen Doreen Iwens en Guy Kestens

Sinds begin 2019 heeft Groen Keerbergen twee mandatarissen in de Gemeenteraad: Doreen Iwens en Guy Kestens. Dit duo heeft al aardig wat problemen op de gemeentafel gelegd die door de meerderheid duidelijk worden geapprecieerd. Zo kon Groen Keerbergen heel wat Groene accenten terugvinden in het beleidsplan dat het bestuur op de gemeenteraad van juni 2019 presenteerde. Door constructief en inspirerend oppositie te voeren, leverden we een belangrijke bijdrage aan het komende beleid.

In Keerinfo pleitte het bestuur op initiatief van Groen ervoor om zuinig om te springen met water, plastic zo veel mogelijk te bannen bij gemeentelijke en andere evenementen. Er worden stappen gezet richting een ‘ideale groene wereld,’ maar er is nog veel werk aan de winkel. Voor ons allemaal. Groen is en blijft uw aandachtige oog bij het uitvoeren van de beleidsplannen.


Volg de interventies van de Groene mandatarissen via het audioverslag van de gemeenteraden op

https://www.keerbergen.be/agendaplusnotulen/overzicht/2752/gemeenteraad

Wie is wie?

Mandatarissen: Doreen Iwens en Guy Kestens
Voorzitter: Dirk De Lobel 
Secretaris: Roger De Wachter
Penningmeester: Geert Wolfs
Bestuursleden: Marlies Lansbergen, Rosj Martin, Jokes Ossaer, Myriam Servranckx, Trees Verleyen

Eerlijker

Als het van Groen Keerbergen afhangt gaat het volgende gemeentebestuur voor een democratisch en coöperatief Keerbergen. We willen dat burgers meedenken, meepraten meewerken. Zo komen we tot een gemeente waarin integriteit en goed bestuur voor betrokken burgers centraal staat.

Gezonder

Snuif de frisse lucht op, kuier langs dreven straten en kom tot rust in verkwikkend groen. Wie wil er nu niet in zo'n buurt wonen? Wij kiezen voor een gemeente op mensenmaat waar het aangenaam wonen, werken en wandelen is.

Menselijker

Keerbergen, dat zijn niet alleen huizen, villa's, straten en pleinen. Mensen - jij en ik - vormen het hart van onze gemeente. Samen gaan we geen enkele uitdaging uit de weg en zorgen we ervoor dat niemand uit de boot valt.