De Groene agenda van december 2020

01. Octopuspalen voor schoolstraat Kempenlaan

(nav Artikel in DS do 4 december 2020 )

Ouders willen een oplossing voor de veiligheid in de buurt van scholen. En gelijk hebben ze. Een onderzoek (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid) becijferde het positieve effect van een autovrije schoolstraat op de luchtkwaliteit in de schoolomgeving: veel veiliger en veel gezonder door minder uitstoot van ultrafijnstof, roet en stikstofoxides.
Dat kan door met Octopuspalen in de ochtend en de avond de zone aan de schoolpoort even autovrij te maken: in de Kempenlaan tussen Stationstraat en de Molenstraat bijvoorbeeld. De ervaringen - van o.m. Paridaens in Leuven - leert dat de scepsis van sommige ouders snel omslaat naar enthousiasme. Mooi meegenomen is dat Vlaamse overheid dat Octopusplan subsidieert. Mobiliteitsminsiter Lydia Peeters voorziet in 2021 nog extra on-dersteuning voor veilige schoolroutes. Groen (Kestens) vraagt zich dus simpelweg af: “Waar wachten we in Keerbergen nog op?”

Meer lezen: www.standaard.be en www.octopusplan.info 

02. Subsidie herbruikbare luiers

Hoe minder afval je produceert, hoe beter voor het milieu én voor je portemonnee. Dat zegt ook onze gemeentelijke website (zie beneden)Op die pagina motiveert de gemeente ouders om herbruikbare luiers te gebruiken i.p.v. de erg vervuilende wegwerpluiers. Elke baby produceert gemiddeld 1400 kg afval aan wegwerpluiers (dat is een massa aan bomen, water, aardolie en andere chemische producten). In België worden elk jaar 700 miljoen wegwerpluiers verbrand. Gelukkig is er een degelijke oplossing: de moderne herbruikbare luiers zijn erg comfortabel en op termijn heel kostenbesparend. Zelfs al moeten ze in de wasmachine.

Groen (Iwens) vraagt zich af waarom de gemeente jonge ouders niet ondersteunt om over te schakelen op dit milieuvriendelijker alternatief: met een subsidie van 100 euro voor de aankoop (zoals Tremelo doet) of met een kennismakingspakket met herbruikbare luiers.

Meer lezen: https://www.ecowerf.be/herbruikbare-luiers-0 en
https://www.keerbergen.be/sorteren-loont-maar-afval-vermijden-is-nog-beter 

De Groene agenda van november 2020.

01. Trage wegen 

Heerlijk wandelen in Keerbergen, het is voor velen de ontdekking van de lockdown. Bart Denayer (voorzitter Milieuraad), postte op Route You een aantal wandelingen door bossen en weilanden in heel Keerbergen, van de Zeept tot de Lozenhoek. Spijtig genoeg is heel wat van dat landschappelijk schoon in privéhanden. Gelukkig stellen de meeste eigenaars en hun bossen, landwegen open voor het publiek, als dat hun eigendom blijft respecteren. Maar de corona-wandelaar botst wel regelmatig op een officiële Voetweg die op een of ander manier afgesloten is en dat is niet reglementair.

Groen (Kestens) vraagt het bestuur om, conform het nieuwe Vlaamse decreet van 2019, de bestemming van alle lokale wegen definitief vast te leggen en een heus tragewegenregister aan te leggen. Dan weten de inwoners die aan een trage weg wonen, waar ze aan toe zijn en kan de gemeente handhaven. 

02. Communicatie & opvang Zandjan 

De voorbije maanden zijn door COVID19 moeten meer kinderen naar de opvang in Zandjan nu ouders geen beroep kunnen doen op grootouders of ze moeten, om andere redenen, geboekte afspraken bij Zandjan annuleren. Ouders klagen dat het boekingssysteem voor de Zandjan via de website (onder de rubriek Webshop!) erg stroef is en niet altijd up to date info geeft. Dat het personeel regelmatig wisselt is begrijpelijk, maar ouders weten zo niet altijd wie voor hun kind zorgt. Een gesprek met de begeleiders voor of na is vrijwel niet mogelijk.

Daarom vraagt Groen (Kestens) een performant boekingssysteem en een middel om de ouders op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in de Zandjan. Op de gemeentelijke website? Een gesloten Facebookpagina? Een rubriek met verloren voorwerpen zou ook handig zijn 

03. Armoede in Keerbergen!?

Door COVID19 is de projectweek van Welzijnsschakel Komaraf rond armoede gaat deze maand niet door. Spijtig, want het is hoognodig dat (verdoken) armoede in Keerbergen aangepakt wordt. Dertien grote armoede organisaties en sociale bewegingen hebben op basis van zestien indicatoren ( sociale woningen, budgetmeters, leefloon, onderwijsarmoede, ….) een evolutie geschetst van het armoedebeleid van lokale besturen. Keerbergen is de op één na rijkste gemeente van Vlaanderen en onze lokale Armoedebarometer zakt. Onze gemeente is er sterk op achteruitgegaan in de aanpak van armoede en dit op bijna alle vlakken : gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, onderwijs, …. Op 14/16 indicatoren scoort Keerbergen negatief .

Groen (Iwens) vraagt zich af waarom Keerbergen zo slecht scoort en welke initiatieven we mogen verwachten om deze negatieve spiraal te doorbreken. 

Meer lezen: https://www.komafmetarmoede.be/armoedebarometer/ en
https://www.komafmetarmoede.be/gemeente/keerbergen/ 

De Groene agenda van oktober 2020

01. Asbest best weg

Tegen ten laatste 2040 moeten in Vlaanderen alle gebouwen asbestvrij zijn, ook onze wo-ningen. Het is niet eenvoudig om asbestafval op een correcte manier aan bieden op het containerpark en vaak is het nodig een gespecialiseerde dure aannemer aan te spreken. Lokale besturen kunnen sinds kort hun burgers ondersteunen door - via OVAM - een gesubsidieerde inzameling aan huis of gesubsidieerde groepsaankopen voor dakvervangingen e.d. te organiseren.

Daarom deze dringende vraag van Groen raadslid Iwens: Heeft de gemeente een asbestbeleid voor verouderde woningen? Zijn hiervoor subsidies of ondersteunende maatregelen voorzien?

02. Communicatie over en aanpak van het Covid-19 virus

Keerinfo van september bracht heel wat informatie over hoe het bestuur de Coronacrisis sinds maart aanpakte, over de tweede golf blijft de Keerbergenaar in het ongewisse. Op de officiële website staan de officiële richtlijnen van de hogere overheid, maar voor het overige is de Keerbergenaar aangewezen op de FB-pagina van de burgemeester of een schepen.

Groen raadslid Kestens, gealarmeerd door de recente cijfers in de gemeente, vraagt zich af hoe het gesteld is met de verspreiding van het virus (in de woonzorgcentra en de scholen), waar de hotspots zijn en of de contacttracing degelijk werkt. Maar Groen wil vooral dat Keerbergen zorgt voor een degelijke en up to dat informatie over verspreiding en risico. 

De Groene agenda van september 2020.

01. Wandelen langs de oevers van de Raambeek

De corona-wandelaar heeft de schoonheid van de Raambeek-vallei ontdekt. Alleen zijn de oevers van de Raambeek niet overal toegankelijk. Julien Van Goethem, lid Natuurpunt Bonheiden-Rijmenam, in zijn studie van de Raambeek van bron in Begijnendijk tot mon-ding in Mechelen: “De tuinen, weilanden en velden lopen tot tegen de beek. Sommige be-woners hebben zelf brugjes gebouwd om over de beek naar hun tuin te gaan. ‘Vertuining’ noemen de beheerders van de waterloop dit verschijnsel.”

De brochure Wonen langs een waterloop is nochtans duidelijk over de regels: de eigenaar mag geen afsluiting plaatsen tot 1 meter van de oever en moet 5 meter doorgang voorzien voor onderhoud van beek en oevers.
Groen (Kestens) vraagt de gemeente om de Provincie-regels te laten respecteren en langs de oevers een wandelpad te maken, zoals op veel plekken langs de Raambeek. Heerlijk stappen van Begijnendijk tot Mechelen? Als het van Groen afhangt, zeker! 

Meer lezen: https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/wonen-langs-een-waterloop-brochure-2015_tcm5-64037.pdf

02. S(tr)appen 

ST(R)APDAG (Week van de Mobiliteit) vraagt elke september aandacht voor de veiligheid van schoolkinderen. In onze gemeente met meer dan 4000 kinderen zou er toch zeker bij-zondere aandacht moeten zijn voor veilig schoolverkeer.

GROEN ( Iwens) vraagt voor de zoveelste keer de veiligheid van de schoolomgeving onder de loep te nemen. Het schoolfiets-plan van het KAK - te vinden op de website van de gemeente - is al 10 jaar oud en de rode routes op dit plan kleuren nog altijd even rood.
De vraag, neen de smeekbede, van Groen: pak de knelpunten aan, zorg voor afgescheiden fietspaden, maak de schoolomgeving veilig en verbied (zwaar) verkeer voor en na de school, zorg voor voldoende en degelijke fietspaden en fietsenstallingen. En .. wat veilig is voor kinderen is dat ook voor de vele (nieuwe) fietsers sinds de lockdown.

De Groene agenda van juni 2020

01. Fysiek vergaderen tegen de regels in!?

Eind juni, de eerste Corona-golf is nog niet voorbij, voor het bestuur moet de gemeente-raad toch “fysiek” doorgaan, tegen het advies van de hogere overheid in. Misschien is de samenkomst in GC Den Bussel veilig genoeg voor raadsleden en publiek. Maar … de algemene regel verbiedt in een gesloten ruimte samen te zijn met meer dan 15 personen en zeker niet met meerdere generaties door elkaar. Op de Gemeenteraad gaat het om in totaal 49 personen en de lokale verenigingen mogen sowieso niet vergaderen in GC Den Bussel.

Groen én N-VA vinden dat die fysieke sessie riskant is en het verkeerde signaal geeft. De fractieleiders Guy Kestens (Groen) en Dominick Vansevenant (N-VA) zijn daarom niet aanwezig. De (digitale) raden van april en mei waren trouwens probleemloos verlopen, met dank aan de administratie. Bijkomend voordeel: videobeelden kunnen later bekeken worden. Geen democratisch deficit, integendeel.

Groen en N-VA lieten een gezamenlijk statement voorlezen op de gemeenteraad.

Beste collega’s, Beste voorzitter, Beste Keerbergenaren,

“De afwezigheden van de fractieleider van Groen en van de fractieleider van N-VA zijn niet zonder reden. Een week geleden heeft de gezamenlijke oppositie de vraag gesteld om de gemeenteraad minstens nog één maal digitaal te organiseren. Het schepencollege heeft hier negatief op geantwoord en wil fysiek vergaderen, want ‘We merken zowel in het dagelijks leven rondom ons als in de communicatie van de betrokken organen dat het aangewezen is om terug over te gaan tot een – zij het dan aangepaste – normalisering van het openbaar leven. En ook de organisatie van de gemeenteraad valt hieronder.’
(…)
De lat moet volgens N-VA en Groen gelegd worden op het niveau van de risicogroepen in onze gemeenschap. En in deze Corona-tijden lopen vooral zieken en ouderen een verhoogd risico. Onder andere kankerpatiënten. Sommigen leven al maanden als kluizenaars in hun woning (…) en moeten nu met lede ogen aanschouwen dat het -niet-zo-nauw-nemende medemensen risico’s betekenen voor hun gezondheid. Gezondheidswerkers, verpleegkundigen, dokters kijken rond zich en zien het fout gaan. Zoals professor Erika Vlieghe van de GEES vanochtend (2 juni) nog zei op de radio: “Als we zo voortdoen, komt het niet goed”.

De aangepaste normalisering waarop het gemeentebestuur de beslissingen stoelt is dus wat ons betreft een risicovolle aangepaste normalisering en volstrekt overbodig. De technische faciliteiten zijn er en werken perfect. Wij prefereren virtueel boven fysiek tot dit virus definitief verslagen is, ook al omdat we hier met bijna 50 mensen en drie generaties door elkaar zitten.

Daarom zijn de fractieleiders Vansevenant en Kestens vandaag afwezig, als statement dat het ook anders kan, als solidariteit met onze medemensen en met elkaar en uit bezorgdheid. Dank u. 

De Groene agenda van mei 2020:
Waterverspilling, Gecoro BIS en de trein Haacht-Brussel

01. Neen aan waterverspilling

Groen gemeenteraadslid Doreen Iwens agendeert andermaal het probleem van de droogte en bronbemalingen op bouwwerven. Doreen Iwens: “De duizenden liters grondwater die opgepompt worden, komen in onze gemeente vrijwel altijd gewoon de riolering in. Dat was sowieso onverstandig, maar in deze nijpende droogteperiode is dat totaal onverantwoord. Het water moet op een of andere manier terug de bodem in, zoals de wetgeving trouwens voorschrijft. Dat kan via grachten, infiltratieputten. Of je kunt het opvangen in watertanks en de boeren er hun land mee laten besproeien of de gemeentelijke groen-dienst er de plantsoenen mee laten begieten. Ook de mensen uit de buurt zouden van dat water gebruik (moeten) kunnen maken.“
Voor Groen Keerbergen is, met andere woorden, de speeltijd voor bouwaannemers voorgoed voorbij: een vergunning voor bronbemaling moet veel strenger en er moet consequent gecontroleerd en gehandhaafd worden. De droogte wordt acuut, ons bestuur moet nu eindelijk eens echt werk maken van een “waterplan”. Helaas zit het bestuur van Keerbergen in deze alweer niet vooraan in de klas. 

Vlaamse regelgeving ivm grondbemaling
https://www.vmm.be/publicaties/bemalingen-waarheen-met-het-water

02. GECORO bis

Onder gesloten zitting komt voor de derde keer de installatie van een nieuwe Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) op de Gemeenteraad. Guy Kestens (pienter raadslid, aldus Algemeen Directeur Luc De Boeck) wees meerderheid erop dat de GECORO zoals die in april op de Raad voorlag niet conform het Vlaamse decreet was. Daarom moest er dringend een nieuwe GECORO aangesteld worden. Zo niet, dreigde een groot probleem: elke beslissing in Ruimtelijke Ordening zou dan aangevochten kunnen worden bij de Provincie en/of de Raad Van State. Bijvoorbeeld bij de geplande heraanleg van de dorspkern.

De nieuwe Gecoro-taakverdeling zoals het bestuur die in mei voorlegt, levert niet meteen een kans op een verfrissende visie op ruimtelijke ordening. Groen is het niet eens met de nieuwe samenstelling en dient een amendement in. Dat wordt (uiteraard) meerderheid tegen minderheid verworpen Laten we dan nu maar hopen dat de GECORO-deskundigen die intussen geweerd zijn niet al te gefrustreerd zijn: in februari aangesteld en nu plotseling te licht bevonden.

03. Directe trein Haacht - Brussel?

Groen Keerbergen wil samen met de Groene vrienden van Haacht en Kampenhout en andere politieke partners de directe trein Haacht-Brussel na zes jaar opnieuw laten rijden. De omgeving van Haacht-station wordt vernieuwd en de NMBS en De Lijn willen van de stationsbuurt een echte mobiliteits-draaischijf maken. Tijd dus om de plannen op de regeringstafel te leggen.
Schepen Jens Eggers gaat helemaal mee in de “argumenten” van de NMBS dat de trein-verbinding technisch niet haalbaar is: de sporen liggen er al jaren. Bovendien, zo voegt hij toe, een motie vanuit één gemeente zal de NMBS niet overtuigen. Daar slaat schepen Eggers de bal echter compleet mis: alle buurgemeenten hebben het voorstel unaniem goedgekeurd. Haacht, Kampenhout, Bonheiden-Rijmenam en wellicht ook Tremelo-Baal en Boortmeerbeek staan achter het voorstel. Het is Keerbergen dat alleen staat in dit dossier.
Pendelaars zullen in de file moeten blijven staan, als het van ons bestuur afhangt. Of ze moeten dubbel zolang op een bus of trein zitten. Niet meteen een stimulans om je auto te laten staan voor je woon-werkverkeer. En dan in de krant maar pronken met zogeheten duurzame plannen.

De Groene agenda van april 2020:
Gemeenteraad gaat digitaal

Voor het eerst in de geschiedenis ging de Gemeenteraad (GR) in onze gemeente door in Videoconferentie, met video-opname. Het werd een pittige, maar succesvolle oefening.
Ann Schevenels leidde opnieuw de zitting als Voorzitter van de GR .

01.

Coronamaatregelen.
In het kader van de Corona-crisis treft het gemeentebestuur heel wat maatregelen ten gunste van verenigingen en bedrijven. Groen merkt dat sommige verenigingen (Scouts, de voetbalclubs ….) niet in aanmerking komen voor de Corona-gunstmaatregelen. Bijvoorbeeld voor de terugbetaling van de kosten voor infrastructuurwerken aan de gemeente. Nochtans missen ook die verenigingen heel wat inkomsten (geen Pasar Malam, stilvallen van de competitie…).
Of alle verenigingen voor gunstmaatregelen in aanmerking zullen komen, moet het college nog beslissen. Groen volgt dit probleem met gepaste aandacht. 

02.

Smart Conference & live streaming
De gemeente stapt in nieuw smart conference systeem (VERA) voor een bedrag van 24.711 euro. Groen Keerbergen dringt er samen met de andere oppositiepartij op aan van de gelegenheid gebruik te maken om vanaf nu ook live videostreaming te voorzien. Zo kunnen alle inwoners van thuis uit de GR echt ‘live’ volgen, ook bijvoorbeeld jonge ouders en minder mobiele mensen. Dat alles past in de Groene visie op open en transparant bestuur.

03.

Aanpassing verkeersplateaus Putsebaan
Groen Keerbergen is blij dat het bestuur op vraag van onze partij het probleem van de gevaarlijke oversteekplaatsen aan de Putsebaan wil aanpakken. Daarmee is niet alleen het probleem voor de minder-validen en voor ouders met buggy’s opgelost, maar is meteen ook de geluidsoverlast van de baan.

De Groene agenda van maart 2020: Gemeenteraad afgelast.

Groen Keerbergen stelde voor de Gemeenteraad van 23 maart 2020 af te gelasten, uiteraard omwille van Corona. Alle partijen sloten zich bij dit voorstel aan. Even werd eraan gedacht de vergadering door te laten gaan in de podiumzaal van Den Bussel.
Groen Keerbergen vond dat niet zo een goede formule, want in die omstandigheden was een audioverslag niet mogelijk. Groen hecht immers veel belang aan open communicatie en transparant besturen.

De Groene agenda van februari 2020:

Nieuwjaarswensen (zie “citaten”) uitspreken is een ding, het bestuur aanporren om haar eigen beleidsplannen te realiseren is ook een belangrijke taak van de Groene oppositie. 

01.

“Bomen vellen bij de vleet
Kan niet langer, mag ik hopen,
Handhaaf dus uw nieuw decreet.”

Groen Raadslid Doreen Iwens maakte het bestuur erop attent dat onze gemeente een natuurproject om beschikbare gronden te bebossen kan laten financieren via het Agentschap Natuur en Bos. Meer bossen aanplanten of bossen bewaren is trouwens de doelstelling van het Bomen-charter dat Keerbergen ondertekende. Meer info op Natuur en Bos: https://www.natuurenbos.be/projectsubsidies-aankoop en op
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/infobundel_bebossing_2020.pdf en https://www.natura2000.vlaanderen.be/projectsubsidies-natuur 

02.

“Coöpereren, participeren”
Groen Raadslid Guy Kestens kaartte dan weer het gebrek aan vlotte communicatie met de burgers van Keerbergen aan en dringt erop aan de beleidsplannen voor een ‘Smart City’ met Smart Media uit te voeren. Een eigen gemeentelijke FB-pagina en een wat modernere website zouden al een goed begin zijn. Dan moeten de schepenen niet langer via particuliere Facebook-pagina’s om communiceren. En dan nog dit: e-mails krijgen (vaak) geen antwoord, ook niet voor ontvangst. Kandidaten voor de adviesraden Welzijnsraad, GeCoRo… wachten nog steeds op een bericht.

03.

“Rollers, stappers, buggy’s, fietsers
Schreeuwen om meer veiligheid
Sporthal, scholen, zwarte punten
Vragen snel een slim beleid.”

Verzoekschriften of vragen van bezorgde burgers belanden kennelijk ‘in de kast der vergetelheid’. Maar uiteindelijk bereiken die berichten ons toch. Bijvoorbeeld een voorstel van ouders om de omgeving van de scholen veiliger te maken, blijven ergens in de lucht hangen.

04.

"Trage wegen tot aan het centrum
een dorpsplein met banken en veel groen
Brede stoepen, mobi-punten
Er valt heus nog veel te doen."

Keerbergen heeft ervoor gekozen in te stappen in de heel grote Vervoersregio (VVR) Leuven. Voor ons absoluut een veel slechtere keuze dan de de VVRMechelen, maar helaas nemen gedane zaken geen keer. Maar de Groen verwacht dan op zijn minst dat de vertegenwoordiger van de Gemeenteraad verslag uitbrengt van de vergaderingen daaromtrent en zijn uiterste best doet om voor Keerbergen.

Het bestuur vond dat de Groenen Fractie wel een ‘punt’ had op alle ‘aangekaarte punten’.

De Groene agenda van januari 2020:
Muzikale Nieuwjaarsbrief

Groen verraste de Gemeenteraad op 27 januari met een Nieuwjaarsbrief. Een originele gezongen brief. Op de wijze van het Ode aan de Vreugde van Ludwig van Beethoven zong Raadslid Kestens het nieuwe jaar is en formuleerde namens de fractie de bestuurswensen voor het komende jaar. Ook de pers was enthousiast over de formule en de boodschap.

https://www.hln.be/in-de-buurt/keerbergen/groen-keerbergen-bracht-haar-nieuwjaarswensen-voor-het-gemeentebestuur-in-een-liedje~a4aadfbf/

Meer info nog onder NIEUWS.