Solidariteit nu en later.
Over vele grenzen heen.#overstromingen
#inondations
#Uberschwemmungen
#solidarité
#solidarität
 

Zaterdagavond
10 oktober 2020
GC DEN BUSSEL

GROEN KEERBERGEN nodigt uit:

Tine Hens, historica en journaliste,  presenteert haar nieuwe speelse en informatieve boek: 
Het is allemaal de schuld van de Chinezen!
En andere dooddoeners over het klimaat 

VOOR en NA de presentatie geniet u van
- een bord heerlijke tapas
- een hartverwarmend glas
- een verrijkende babbel.

18.30 uur : Inloop met bord tapas en drank
20 uur : Boekpresentatie en gesprek
21.30 uur : Nagenieten met nog tapas
alles Corona-veilig.


Inschrijven graag op geert.wolfs@outlook.be
v.u. Dirk De Lobel - Kruisheide 14 - 3140 Keerbergen 

Meer Informatie

Van ‘We kunnen er toch niets meer aan doen’ en ‘Wij zijn te klein om het verschil te maken’ tot ‘Het klimaat is altíjd veranderd!’ en ‘We gaan toch niet terug naar de middeleeuwen?’. Wie al eens in een discussie over het klimaat verzeilt, voelt de dooddoeners vaak al van kilometers afkomen. Origineel zijn ze zelden. Eigenlijk komen ze altijd op hetzelfde neer: maak je niet al te veel zorgen, doe zo weinig mogelijk of laat anderen het probleem oplossen. Ze zaaien vooral onmacht, twijfel en verwarring. Want ook al rammelen de redeneringen vaak even luid als ze gedeclameerd worden, ze gaan er vaak beter in dan de vervelende feiten. En overtuig maar eens de nonkel die beweert dat zijn planten net ‘heel content’ zijn met meer CO2 en dat niet het klimaat maar de overbevolking het probleem is. In dit even speelse als ernstige boek gaat Tine Hens, door haar lezingen goed bekend met een terugkerend type interventies uit de zaal, de uitdaging aan. Vertrekkend van tien dooddoeners klopt ze aan bij allerhande klimaatwetenschappers. Een zelfhulpboek bij klimaatverwarring.

Tine Hens is freelancejournaliste. Ze werkte o.a. voor De Standaard, Humo, MO* en Knack en
publiceerde eerder Het Klein Verzet.  

Het is allemaal de schuld van de Chinezen!
Epo - Berchem - € 20
Met illustraties van Bart Schoofs

Muzikale Nieuwjaarswensen

28 januari 2020

Ons Groen raadslid Guy Kestens bracht bij de eerste gemeenteraad van het jaar muzikale nieuwjaarswensen over aan de meerderheid en oppositie. Kestens begeleidde zichzelf op de ukelele voor deze originele en zelf geschreven nieuwjaarsbrief (op de tonen van het Vredeslied van Beethoven).

Dit is de link met muziek en tekst op de site van zowel Het Nieuwsblad als Het Laatste Nieuws: 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/blcju_04824383


https://www.hln.be/in-de-buurt/keerbergen/groen-keerbergen-bracht-haar-nieuwjaarswensen-voor-het-gemeentebestuur-in-een-liedje~a4aadfbf/

Ontmoet & Groet de Groene kandidaten 

Vrijdagavond 26 april 2019: de Groene lijsttrekkers An Moerenhout (Vlaams Parlement) en Jessika Soors (Kamer) wisten met Dieter van Besien en Chris Steenwegen (tweede plaats telkens) het Keerbergse publiek sterk te boeien. Uit de zaal kwamen vragen en opmerkingen over sociaal woningbeleid voor jongeren en ouderen, over de wachtlijsten in de zorgsector en de sociale zekerheid in het algemeen, de transitie van nucleaire naar alternatieve energie, over een modern mobiliteit, ... De vier kandidaten gingen grondig in op elke vraag. Dat ging jammer genoeg wat ten koste van een aantal thema’s zoals de betonstop, het pensioen van Groen en het waterbeleid. Die werden achteraf wel druk bediscussieerd, tussen pot en pint.

Groen Keerbergen kreeg vrijdag meteen een primeur: Het Planbureau bevestigde die dag dat een ambitieus klimaatplan én de koopkracht behouden wel degelijk mogelijk is. Meer zelfs: het begrotingstekort zou met de Groene plannen de grootste daling opleveren en het uitgetekende Groene beleid zou niet minder dan 24.210 extra jobs opleveren. De berekening toonde ook aan dat de gemiddelde snelheid tijdens de spits erop vooruit zou gaan, en de CO2-uitstoot zou dalen. De Groene kandidaten waren duidelijk trots. Terecht trouwens.

De GROENE agendapunten van de raadsleden Doreen Iwens en Guy Kestens

Doreen Iwens en Guy Kestens zetten 2 belangrijke punten op de agenda van de GR van 25 maart: de problemen na de storm van begin maart en de alarmerende grondwaterstand in onze regio. En herinnerden het bestuur aan de duurzame beloftes die ze aan Groen deden. Liggen die alleen maar in een lade?

Doreen: “Al twee Gemeenteraden op rij vragen wij een soort duurzaamheidsprotocol op te stellen voor verenigingen die een evenement organiseren, er bestaan daar goede modellen voor. Dat zijn ze ook nog aan het bestuderen. Maar het kan toch zo moeilijk niet zijn om voorlopig al aan de verenigingen te vragen niet langer plastic bekertjes en wegwerpflessen te gebruiken. Waar een wil is, is een weg. Toch? “

Guy: “Wij hadden op de GR van januari gevraagd dat ook de inwoners toelichting bij de agenda van de GR zouden krijgen. Wat ben je immers met een nietszeggend agendapunt als ‘ruil Zeeptstraat’? Wij blijven er dus op aandringen dat de verslagen en de agenda van de Raden transparanter worden en dat het huishoudelijk reglement aangepast wordt. ”

Doreen: “Ons idee om een fietstocht te maken langs de gevaarlijke verkeerspunten vonden alle raadsleden wel interessant, maar we wachten nog op een uitnodiging. We hebben dan maar zelf een document met een uitgestippeld parcours van gevaarlijke punten aan Schepen voor Mobiliteit Eggers overhandigd. Afwachten of daar wat mee gebeurt. Zo niet roepen wij de Keerbergenaars zelf nog eens op om met Groen de tocht te maken. Zoals we een paar jaar geleden al deden. We werken graag constructief mee aan een beleid. Maar ons geduld geraakt ooit wel eens op.”

Wat is de boodschap van Groen Keerbergen na de storm van een paar weken geleden?

Guy Kestens: “ We kunnen er niet meer naast kijken. Een storm als deze zal vaker en vaker voor-komen, het gevolg van de ‘klimaatverwarring’. In Keerbergen staan veel iele Grove Dennen en die zijn weinig stabiel zijn en gevoelig voor ‘windworp’. Als er dan nog meer grove dennen gekapt worden om bouwpercelen vrij te maken, krijgt de wind nog meer vrij spel. Dat kan gevaarlijk zijn. Maar te veel bomen preventief kappen, maakt het probleem op bepaalde plekken mogelijk alleen erger.”

Begrijpelijk toch dat je op veilig wil spelen?

Guy: “Uiteraard, de verzekeringsmaatschappijen zullen vermoedelijk minder geneigd zijn dat soort stormen als calamiteit te erkennen en dus is de kapreactie van de burgers absoluut te begrijpen. Maar het is niet altijd de juiste oplossing. Die dennen hebben een plaats in ons landschap, maar er is een echt bosbeleid nodig, met inheemse loofbomen als vervanging van de naaldbomen.

Doreen: “We moeten aandringen bij de mensen om sowieso meer bomen aan te planten. Uit veiligheid, maar ook om het groene karakter van onze gemeente te bewaren. “

Wat is jullie voorstel?

Doreen: “Wij stellen voor dat de gemeente in samenspraak met de Milieudienst, de Milieuraad en ook Natuurpunt een infoavond organiseert om de burgers hierover in te lichten. Daarom ook hebben wij de beheersfiche van Bosplus voor het duurzame beheer van de Kempense naaldbossen doorgespeeld aan de bevoegde milieuschepen Claire Segers. Daar vind je overigens ook wel hints in voor de behandeling van allerlei ziektes van bomen. Zoals de Letterzetter, een kevertje dat bomen aantast en waarover een aantal mensen wat vragen hadden op de Keerbergse Facebook Pagina.”

Guy, in je eigen straat ging een zware eik tegen de vlakte?

Guy: “Klopt, en daardoor kwam een ander pijnpunt naar boven. We stonden er eerst van te kijken dat zo een monument zomaar omviel. Maar als je de wortels wat bestudeerde, kon je merken dat die ooit door zijn gesneden. Vermoedelijk bij het aanleggen van de riolering, die van de Rozenweg naar de Raambeek loopt. We zullen er op toezien dat dat niet langer gebeurt. Bij de aanleg van de nieuwe gescheiden regenwater- en afvalwaterleidingen, moet de nodige afstand ten opzichte van bomen gerespecteerd worden (de kroonprojectie-zone is het minimum). Als dat niet mogelijk is, kan er gewerkt worden met onderdoorpersingen, een techniek waarbij leidingen onder de boomwortels door worden gelegd.”

Doreen: “Er is misschien niet een echt oorzakelijk verband, maar de lange en extreme droogte van vorige zomer heeft mogelijk toch een rol gespeeld. Wij hebben met enige verbazing, maar vooral bezorgdheid vastgesteld dat de grondwaterstand in onze regio erg laag is. Het heeft begin maart dan wel behoorlijk geregend, maar toch blijft de ondergrond ver beneden de normale waarden voor deze tijd van het jaar. Wij hebben dan ook gevraagd aan het bestuur om een sensibiliseringscampagne op poten te zetten om nu al heel zuinig om te springen met water en maatregelen te stimuleren waardoor regenwater trager in de bodem dringt.”

Guy: “Schepen Segers was het daar mee eens, maar we hopen dat het bestuur onze vragen ernstig neemt: beter nu zuinig zijn, dan extreem zuinig te moeten zijn in de zomer. Zoals de vorige keren, beloofde zij onze ideeën mee te nemen. We wachten in spanning op hun constructief voorstel.“

#  

Wij stellen u voor … 
onze GROENE gemeenteraadsleden Doreen Iwens en
Guy Kestens

Doreen Iwens en Guy Kestens schuiven op 25 maart voor de derde keer aan de oppositietafel aan om de Groene ogen en oren van de Keerbergenaar te zijn. Constructief waar het kan, kritisch waar het moet.

Doreen en Guy, hoe was je ervaring in de GR tot nu toe?

Guy: Het is even wennen om tussen de verkozenen te zitten en niet tussen het publiek. Je beseft ineens nog meer je verantwoordelijkheid. Meer dan 900 mensen in Keerbergen hebben op ons gestemd en hun stem moet in de gemeenteraad klinken.

Doreen: Voor mij was de eerste echte GR helemaal speciaal. Ik kon er bij de Installatievergadering op 2 januari niet bij zijn. Wij waren tijdens de Kerstvakantie met ons gezin nog even energie gaan tanken voor het nieuwe werkjaar. Ik moest dus op die tweede vergadering alleen de eed afleggen.

Guy: Op de tweede GR van eind februari schoot Doreen wel meteen in actie. Ze stelde het bestuur voor om voor evenementen in de gemeente een ‘duurzaamheidsprotocol’ op te stellen, waardoor er minder plastiek afval, minder geluidsoverlast, minder vervuilende brandstoffen gebruikt worden.

Doreen: Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van ons programma, maar ook open en eerlijk besturen. Daarom vroeg Guy eind januari al of de GR in een live streaming kan uitgezonden worden. Eventueel alleen het geluid, maar nog liever ook in video. Dan kunnen meer burgers de Raad volgen.

Hoe bereid je je voor op de Gemeenteraad?

Guy: Van zodra we de agenda van de GR krijgen, bespreken we met de Groene werkgroep hoe we gaan stemmen en op welke punten we willen of moeten reageren.

Doreen: In die werkgroepen beslissen we ook of en welke agendapunten we met de Groenen willen toevoegen. Dat kan in de grote groep, maar soms is een kleine werkgroep efficiënter.

Je verdeelt met andere woorden de taken?

Doreen: Inderdaad. Alleen kun je dat niet en dat zou ook niet goed zijn. Je moet altijd je eigen ideeën durven in vraag stellen en naar anderen luisteren. Groen heeft een achterban, die graag meedenkt met de mandatarissen.

Waar vind je de nodige informatie?

Doreen: Als gemeenteraadslid krijg je direct inzage in alle officiële documenten om beslagen op het ijs te komen. En dat betekent wel heel wat lees- en denkwerk, want het is niet altijd materie waar je goed mee vertrouwd bent.

Guy: We kunnen ook terecht bij Groen Nationaal voor een aantal thema’s en natuurlijk ook bij de Keerbergse ambtenaren. Dat zijn absoluut geen ‘ambetantenaren’ zoals een liberaal politicus ooit zei. Integendeel, in onze gemeente zijn de medewerkers hulpvaardig én helder in hun uitleg.

Heb je de indruk dat er naar jullie geluisterd wordt?

Guy: We proberen zo constructief mogelijk te reageren en met voorstellen te komen, waar zoveel mogelijk raadsleden achter kunnen staan. Wie die voorstellen ook doet. Geen politieke spelletjes voor ons.

Doreen: Alert moeten we wel blijven. Het bestuur vindt onze voorstellen vaak interessant en zal “ze meenemen” maar we moeten er blijven op toezien dat ze dat inderdaad doen. Voorlopig krijgen ze ‘the benefit of the doubt’.

Guy: Tot hier toe merken we nog niet veel verschil. Een van onze voorstellen was dat op de website bij de Agenda van de GR en OCMW Raad ook de nodige toelichting zou komen, zoals de raadsleden die krijgen. Alle Keerbergenaars zouden toch moeten kunnen weten, waarover precies gedebatteerd wordt. Wat ben je met een vage omschrijving in die Agenda als “Duurzaamheid en Mobiliteit - Toegevoegd punt: duurzaamheidsprotocol voor evenementen (vraag ingediend door raadslid lwens)?” Dat kan en moet duidelijker en transparanter.