Guy Kestens

Ik woon al meer 40 jaar in Keerbergen en geef al mijn hele leven les aan jongeren. Ik leer ze over boeken, over taal, leer ze gitaarspelen. Ik maak met hen concerten, waarvan de opbrengst gaat naar kinderen in andere landen die het veel minder goed hebben. Omdat ze met een open blik op de wereld moeten staan, vind ik. Toen bij de vorige verkiezingen Keerbergenaars niet konden kiezen voor Groen, wilde ik het werk van Kristien Grauwels voortzetten. De voorbije zes jaar groeide er spontaan een heel enthousiaste ploeg en ik ben ongelooflijk trots dat ik in oktober hun lijsttrekker mag zijn. De hete, droge zomer van 2018 toonde nog maar eens aan wat er met de wereld gebeurt als we onze ecologische verantwoordelijkheid niet opnemen. Als je dus wil dat het echt verandert, geef dan alle jonge mensen van Keerbergen, wie ze ook zijn, waar ze ook vandaan komen een veilige, meevoelende, creatieve, Groene toekomst.

Doreen Iwens

Als mama van drie tieners en als studieverpleegkundige oncologie liggen gezondheid en milieu me zeer nauw aan het hart. Ik wil dat alle kinderen in een gezellige, maar vooral gezonde, veilige en fietsvriendelijke gemeente kunnen opgroeien. Een omgeving / gemeente waar mensen goed voor elkaar zorgen, waar we weloverwogen beslissingen nemen, duurzaam ondernemen, klimaatvriendelijk investeren en aandacht hebben voor de natuur tot in de dorpskern. Een dorp, kortom, waar jong en oud zich goed blijft voelen.

Dirk De Lobel

Ik ben geen dromer, maar een doener. Als ik vind dat er iets moet gebeuren, dan schiet ik in actie. Het belang van ecologie besef ik als oud-scoutsleider al lang. Samen met mijn Groene collega’s wil ik in Keerbergen het verschil maken voor een eerlijkere en groenere gemeente. Koken kost geld, dat besef ik. We moeten dus zuinig omspringen met het budget, maar ook slim investeren waar het kan. Want dat is integer en goed besturen. En vooral: we moeten met doordachte maatregelen weer jonge gezinnen aantrekken. Zij zijn de (financiële) toekomst van ons Keerbergen.

Roger De Wachter

Dank zij de ecologisten is er de afgelopen twintig jaar veel veranderd: meer aandacht voor verkeersveiligheid, een breder en groter sociaal bewustzijn en uiteraard veel inzet voor natuurbehoud. En dank zij de inzet van Groen, beginnen meer en meer mensen te beseffen dat het echt wel anders kan: te veel fijn stof maakt mensen ziek, te veel insecticiden en pesticiden verstoren de balans in de natuur. Gelukkig bleef en blijft Groen zich inzetten voor een gezonde samenleving, in veel betekenissen. Bleef en blijft Groen hameren op wat nodig is om ons leven leefbaar en gezellig te houden. Dat is de afgelopen zomer toch ook wel duidelijk geworden. Toen onze voorzitter Guy Kestens me als oud- Agalev’er vroeg om de partij mee opnieuw op de kaart te zetten, zei ik volmondig ja.

Joke Ossaer 

Wij zijn vrij nieuw in Keerbergen en kwamen hier wonen toen het huidige bestuur aantrad. Het was me meteen duidelijk dat dit groene Keerbergen nog een pàk groener kan. Als bio-ingenieur land- en bosbeheer, curator bij Arboretum Wespelaar en mama van 2 kinderen ligt de natuur me na aan het hart. De grote rijkdom van Keerbergen is net dat groen maar dat blijft geen evidentie als men hier niet voor op komt, het niet voldoende koestert. Door onze groene erfenis meer naar waarde te schatten en te versterken geven we Keerbergen haar essentie terug. En daar profiteren mens en dier mee van. Met Groen Keerbergen willen we dat groene hart en dat van alle Keerbergenaars weer sneller doen slaan.

Marlies Lansbergen 

Al van jongs af aan heb ik me in een aantal Keerbergse verenigingen geëngageerd. Bij de scouts toen onze kinderen nog jong waren en tot op vandaag helpen wij met oud-leiders overal waar het kan om de banden met de scouts warm te houden. Samen met enkele dorpsgenoten heb ik in 1985 de Gympies opgestart. Het is een grote club geworden voor recreatieve sport én voor toppers. De laatste jaren ben ik met een groep fervente wandelaars op stap in onze gemeente. Daarom wil ik Keerbergen groen houden op de heide, in de bossen tot in de dorpskern. Een gezonde en open geest, die huist het liefst in een gezond lichaam. Daar ligt dan ook mijn engagement bij GROEN.

Ivo Verbeke 

Zoals velen onder u was ook ik een inwijkeling, nu zo’n 25 jaar geleden. Van de grootstad naar een landelijke gemeente, het blijft een verademing, letterlijk en figuurlijk. Keerbergen heeft nog steeds alles om een voortrekkersrol te spelen als leefbare gemeente, het ontbreekt alleen aan een beleid dat daar ook wil voor gaan. Een beleid dat aanzetten geeft voor een warme gemeenschap waar we geven om mekaar. Waar kinderen veilig naar school kunnen fietsen zonder dat je als ouder een hartstilstand riskeert. Waar we in plaats van versterkte omheiningen een thuis creëren voor gezinnen en alleenstaanden die minder geluk hebben dan wij. Ja, daar zijn wellicht gedurfde beslissingen voor nodig. Gaan we daar samen voor ?

Trees Verleyen 

Als nieuwsgierige boeken- en cultuurfreak wil ik van de bibliotheek en GC den Bussel een centraal punt maken in de gemeente. Een krant of een tijdschrift lezen, boekentips en recepten uitwisselen, hoffelijke discussies voeren, naslagwerken raadplegen. En liefst bij een heet of koel drankje, in gemakkelijke stoelen in de foyer van de eerste verdieping. Kleine cultuurevenementen en gespreksavonden kunnen er een plek vinden.

Rosj Martin 

Na 40 jaar buitenland koos ik, als gepensioneerd ambassadeur, meer dan 20 jaar geleden voor het groen van Keerbergen. Samen met u zou ik willen ijveren om het gezellige en gezonde groene karakter van ons dorp te behouden en de woonkwaliteit te verbeteren door betere bereikbaarheid, betere sociale voorzieningen en veiliger verkeer. Dit alles moet gebeuren in samenspraak met ons, de gewone burgers, en met speciale aandacht voor de minder bedeelden, de jeugd, de ouderen en minder-validen.

Juanita Geerts 

Groen geeft adem en brengt mensen samen, dat is al lang geweten. Daarom pleit ik voor een echte groene dorpskern, waar mensen graag vertoeven. Een tweewekelijkse (bio)markt van producten uit eigen streek, op het marktplein of aan het Kasteel of misschien zelfs aan de Botermolen zou een absolute meerwaarde betekenen voor ons dorp. Want (h)eerlijke voeding, daar ga ik voor.

Jacques Schepers 

Ik woon samen met Yolanda in een groene omgeving van Keerbergen.
Wat ik het liefst doe is de mensen die het nodig hebben, begeleiden en ondersteunen: ouderen, zieken, personen met een beperking. Daarom doe ik aan atletiek met mensen met een beperking o.a. bij Rozemarijn vzw en geef ik meditatie- en yogatraining voor ouderen. Maatschappelijke hulp, daar ga ik voor. 

Nina Van Hulle 

Het Groene gedachtegoed spreekt mij aan, omdat ik een voorstander ben van diversiteit en tolerantie. Ik ben pragmatisch ingesteld, en ben ervan overtuigd dat werken aan levenskwaliteit - zonder overconsumptie - op termijn ten goede komt aan iedereen : mens, dier én milieu. Focus op positieve initiatieven, en de bevordering van een eerlijke dialoog. Politieke moed, durven zeggen wat er speelt, en handelen waar nodig.

Jan Blieck 

Als freelance musicus in het populaire en het theatercircuit ben ik voor een Keerbergen waar meer muziek in zit, diversiteit voor jong en oud, waar niet enkel het budget op orde is, maar ook niemand uit de boot valt, waar ook boven de partijpolitiek vanuit het hart en met een gemeenschappelijke ‘Groene’ visie samen gewerkt wordt, waar verkeersveiligheid en -infrastructuur rekening houden met het welzijn van mensen, maar steeds in harmonie met de natuur en waar bewust en onvoorwaardelijk aandacht gaat naar de dieren, onze medebewoners.
I HAVE A DREAM! U TOCH OOK? 

Josephine De Meulder 

Ik woon - al lang - aan de Putsebaan met heel wat winkels vlak bij: de krantenwinkel, de bakker, de apotheek, de fietshandelaar en een kleine supermarkt. Dat wens ik echt alle Keerbergenaars toe: je dagelijkse boodschappen vlak bij kunnen doen bij lokale handelaars. Zo blijf je, ook als je ouder wordt, lang onafhankelijk. En je blijft contact houden met de mensen. Maar het laatste jaar aan de Putsebaan? Wegenwerken zijn altijd een last voor inwoners, en hier was dat zeker het geval voor voetgangers. Je brak bijna je benen. Maar als je goed geïnformeerd wordt over wat je te wachten staat, dan is het leed al heel wat kleiner. En dat vind ik samen met Groen Keerbergen belangrijk: goede communicatie en overleg met de Keerbergenaars, in alle omstandigheden.

Johan Peeters 

Mijn echtgenote (Kristien Grauwels, jarenlang gemeenteraadslid) en ikzelf stonden mee aan de wieg van Groen Keerbergen (toen Agalev) en wij steunen onze nieuwe Groene ploeg ten volle.
Groen Keerbergen wil de dorpskern vernieuwen met meer groenaanleg, meer plaats op openbaar domein voor terrasjes. Het gemeenteplein moet zo een aantrekkelijke ontmoetingsplek worden.
Waarom mensen niet verenigen rond cultuur? Maandelijkse aperitiefconcerten op zondag kunnen een podium bieden aan talentvolle kunstenaars uit allerlei muziekgenres.
Groen Keerbergen heeft een nieuwe ploeg enthousiaste mensen samen gebracht die vanuit een open en positieve kijk en met grote werkkracht het beleid in Keerbergen mee willen bepalen. We hebben heel wat vernieuwende ideeën die we kunnen realiseren als we bij de verkiezingen veel steun krijgen.  

Myriam Servranckx 

Omdat Groen meer is dan gras en bomen
Omdat leven ook lezenswaardig moet zijn
Omdat wat waardevol is ook waardigheid verdient.
Daarom wil ik met mijn ervaring als poetsvrouw bij ouderen er mee voor zorgen dat iedereen, in elke levensfase, de mogelijkheid heeft om waardig te leven
Daarom kies ik voor Groen. 

Geert Wolfs 

In 2015 ben ik met mijn vrouw naar Keerbergen komen wonen met ons gezinnetje. Ons huis ligt vlak bij het centrum: scholen, winkels, gemeentehuis en bib zijn vlakbij. Alleen is de werkpendel niet makkelijk: Koning Auto domineert nog te veel.
Vlotte en frequente bus- en fietsverbindingen met andere transport-hubs ontbreken. In Keerbergen is niet zo veel werkgelegenheid is, daarom is een vlot openbaar vervoer essentieel om de gemeente aantrekkelijker te maken voor jonge gezinnen.
Daarnaast moeten we co-housing, kangoeroewonen, deeleconomie zoveel mogelijk stimuleren om onze woonkernen te versterken, ouderen langer zelfstandig te laten wonen, mensen met een beperking te ondersteunen, de financiële last voor jonge gezinnen en alleenstaanden te verlichten. Met de grote percelen en de leegstand in onze gemeente kan dit. Stem op Groen om deze projecten waar te maken! 

Loes Van Den Heuvel 

Ik wil mee bouwen aan een Keerbergen waar mens en dier, jong en oud, arm en rijk, z’n plek heeft. Keerbergen is een prachtige gemeente en ik zie dagelijks hoe enorm veel mensen zich inzetten voor hun omgeving. Ik wil mijn dorpsgenoten nog meer bewustmaken dat we anders kunnen omgaan met dier en milieu. Dat gaat om kleine dingen als luidruchtig vuurwerk, maar ook de inplanting van nieuwe verkavelingen in groene zones. Daar bewuster mee omspringen zou ons en onze dieren een enorm plezier doen. In elke gemeente moet de groene stem ook in de gemeenteraad gehoord wordt. Daarom wil ik me volledig smijten om samen met deze sterke ploeg het verschil te maken in Keerbergen en om met open vizier te wegen op het beleid van onze mooie gemeente

Mobirise