Menselijker

Jong Keerbergen

Plaats voor jongeren
Keerbergen kan een sociaal en levendig centrum worden voor iedereen en vooral voor jongeren. Keerbergen moet meer ruimte geven aan kinderen en jongeren. Voor de kinderen moeten er naast sportaccommodatie en jeugdbewegingen ook veel gewone speelplekken komen. De Jeugdraad moet mee aan de tafel bij het uitstippelen van een jeugd-vriendelijk beleid.

Fuiven en studeren
Een goed draaiend Jeugdhuis is onmisbaar in een jeugd-vriendelijke gemeente. In dat Jeugdhuis krijgen en dragen de jongeren veel verantwoordelijkheid om fuiven en free podia voor jonge
talenten en allerhande andere projecten te organiseren.
In de examenperiode willen we met Groen Keerbergen de bibliotheek en de polyvalente zaal in Den Bussel open stellen voor de leerlingen van de verschillende scholen. Vrijwilligers kunnen er een oogje in het zeil houden en eventueel wat hulp bieden.  

Sociaal Keerbergen

Betaalbaar wonen
Wonen in Keerbergen is niet goedkoop, dat weet iedereen. Daarom moeten we in Keerbergen ook anders, zeg maar kleiner, gaan wonen. Groen Keerbergen pleit voor alternatieve
woonvormen, waarbij particuliere ruimtes kleiner worden, de collectieve voorzieningen groter.
Grote leegstaande villa’s kunnen we, met steun van de Vlaamse overheid, tot woonerven ombouwen. Die woonerven moeten jonge gezinnen aantrekken, maar ook senioren kunnen er een plek krijgen, al dan niet in een kangoeroe-woning. Dat leidt niet perse tot meer autoverkeer. Autodelen gecombineerd met kleine (elektrische busjes) zorgen integendeel voor minder autoverkeer.

Zwakkeren helpen
Ook in het welvarende Keerbergen zijn er (bejaarde) alleenstaanden en gezinnen die de touwtjes maar moeilijk aan elkaar geknoopt krijgen. Die hebben onze hulp meer dan nodig. Met de afschaffing van het OCMW zullen we goed in het oog moeten houden, hoe we de sociale middelen op een eerlijke en effectieve manier in kunnen zetten. Vooral kinderen en jongeren in probleemsituaties, van welke aard ook, hebben recht op materiële en sociale steun. Zo komen voor Groen Keerbergen financieel zwakkere jongeren in aanmerking voor hulp, als ze willen aansluiten bij een jeugd- of sportvereniging. Want met je leeftijdsgenoten spelen en sporten verbindt en maakt gelukkig.

Senioren bezoeken
Oudere mensen zijn vaak eenzaam, zo weet de Seniorenraad. Groen Keerbergen kiest voor jonge en oudere vrijwilligers die op regelmatige basis een oudere gaan bezoeken, thuis of in het rusthuis. De Minder Mobielen Centrale speelt daar nu al een rol in, maar het vele autorijden is niet zo milieuvriendelijk. We herbekijken het drukke individuele vervoer van de MMC en zien hoe we senioren meer samen kunnen laten rijden en zich amuseren in Den Bussel en in Cado.  

Cultuurminnend Keerbergen

GC Den Bussel moet een nog meer een volwaardig Cultuur- een Gemeenschapscentrum worden, onder de leiding van een voltijds Cultuurfunctionaris met een eigen visie. De Cultuurraad is hier onze partner. Die neemt mee het voortouw bij de beleidsbeslissingen.

De programmatie in de podiumzaal moet er zijn voor iedereen, voor jong en oud, voor hoge en lage cultuur. De schoolprogrammering willen we meer uitbreiden gebeurt in overleg met de scholen en de Jeugdraad.
Het foyer (en in de zomer mogelijk het terras) wordt een plaats worden waar het gezellig is om te zitten en om allerlei bibliotheek-activiteiten te organiseren als een leesclub, auteurslezingen en literaire jury’s.
De cultuurverenigingen krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben en de subsidiecriteria worden in overleg met de verenigingen herbekeken. Zo kan de prijs voor het gebruik van de podiumzaal en van de technische ondersteuning beter wordt afgestemd op de specifieke noden van elke vereniging.
In overleg met de gebruikers van de bibliotheek, kunnen de openingsuren en de aankoop van boeken en AV-materiaal meer afgestemd worden op de behoefte van die gebruikers, ook de jeugdige. 

Ondernemend Keerbergen

Jonge, startende ondernemers moeten de nodige faciliteiten krijgen en zo mogelijk de hulp van oudere ondernemende ‘buddy’s’. Dat is echt nodig, want de bevolking van Keerbergen vergrijst veel te snel. We moeten echt maatregelen nemen om jongeren na hun afstuderen in Keerbergen te houden en andere nieuwe jonge gezinnen van tweeverdieners aan te trekken.
De bestaande handelaars geven we ook alle steun en de inwoners stimuleren we om zo veel mogelijk in eigen gemeente te kopen. We steunen de initiatieven van HAVEK en andere belangenorganisaties volop.
Door de dorpskern autoluw en liefst gedeeltelijk autovrij en veel groener te maken, komt er plaats voor een aangenaam gemeenteplein met aangename terrassen aan de cafés, waar het prettig vertoeven is. Op die manier wordt het centrum vanzelf een bedrijvige dorpskern. 

Diervriendelijk Keerbergen

Hondenlosloopweiden
Keerbergen is officieel al een diervriendelijke gemeente maar mist nog een bevoegde schepen. Tot voor kort was er geen afspraak met een dierenasiel. Dat is nu gelukkig verleden tijd: dieren die om een of andere reden niet langer bij hun baasje kunnen blijven, kunnen nu wel terecht bij het Dierenasiel in Mechelen. Maar een hondenlosloopweide is er nog steeds niet. Nochtans is dat noodzakelijk voor de socialisering en opvoeding van de vele honden in de gemeente, vooral als de politieverordening blijft dat we honden altijd aan de leiband houden. We pleiten er ook voor huisdieren toe te laten in verzorgingsinstellingen voor ouderen en voor mensen met dementie.